ANESA:

AUTOMATIC  NONINVASIVE  EXPRESS SCREENING ANALYZER

ANESA je unikátny certifikovaný medicínsky prístroj, ktorý umožňuje neinvazívne vyšetrenie krvných a fyziologických parametrov organizmu na molekulárnej a bunkovej úrovni. Je ideálny na preventívne vyšetrenie ľudí, ktorí nemajú čas na absolvovanie rôznych (aj bolestivých a nepríjemných) vyšetrení a pritom majú záujem o poznanie svojho zdravotného stavu.

Za 6 minút sa dozvedia 130 parametrov – krvný obraz, biochemické hodnoty, stav pľúc, pečene, obličiek, štítnej žľazy, ženských a mužských pohlavných orgánov, krvného obehu, hormónov, stav ciev, imunity, centrálneho nervového systému, metabolizmus tukov, minerálov, prekrvenie jednotlivých orgánov, včasné zistenie rakovinového ochorenia.

Okrem zistenia zdravotného stavu nájdeme aj spôsob riešenia prípadných problémov, navrhneme (ak sú potrebné) postup ďalších odborných vyšetrení tak, aby  bol výsledok získaný efektívnym spôsobom.

Na vyšetrenie AMP ANALYZÁTOROM sa môžete objednávať na tel.č. 0911 350 620